Over het theater 

          Van Reflect tot Gwendolin


In 1996 richtte John Reinhard Theatergroep Reflect op. Het gezelschap ontwikkelde zich gaandeweg tot een semi-professioneel gezelschap. De vaste speelplaats was Wijk- en Dienstencentrum 'De Kronkel' aan het Westeinde in Den Haag. Van hieruit groeide Reflect door tot één van de vaste bespelers van 'Het Ketelhuis' in het Zwembadtheater De Regentes in de Weimarstraat. 

Reflect werkte vanuit de lege ruimte en eenvoud. Het gezelschap ontwikkelde een eigen fysieke speelstijl. John bewerkte de scripts, ontwierp het decor, nam de regie voor zijn rekening en acteerde. De kernleden waren Jos Wassenaar en Gerard Mulder. Naast acteur was Jos een dankbaar klankbord bij het schrijven van de scripts. Gerard was een gedreven decorbouwer.  

Reflect kende vele gastspelers. Sommigen speelden in meerdere producties zoals Danny Kuiper en Kristel Augustines.  
De grime lag in de kundige handen van Monica Vermeer.

Reflect heeft vele triomfen gevierd en kende een groeiend aantal vrienden. Enkele producties werden wegens succes enige jaren later hernomen. Zonder de warme inzet van een vast team vrijwilligers, waaronder Joke Kuiper, had Reflect niet kunnen groeien. In 2005 kozen Jos Wassenaar en Gerard Mulder voor een andere weg buiten het theater. 

John ging als solo-acteur door en bracht onder de naam Reflect met succes twee producties op de planken. Waaronder het autobiografisch stuk: 'Dagboek van een VN soldaat, Libanon'. Buiten Den Haag werd deze voorstelling gespeeld in Eindhoven, Doorn, Leiden, Rotterdam en Groningen.

John werd bij 'Dagboek van een VN soldaat' begeleid door Jos van de Langkruis (op gitaar). Op artistiek gebied waren John en Jos twee handen op één buik. Zij hadden vele toekomstplannen op het gebied van theater. Tijdens de eindfase van de nieuwe productie 'REVOLUTIE!' is Jos vrij plotseling 
overleden. In 2010 besloot John tijdelijk met toneel te stoppen.

In 2013 ging John opnieuw als acteur en regisseur van start onder de naam Gwendolin. Centraal staat de verhalenverteller. De vertelling wordt gecombineerd met gespeelde scenes. John werkt vanuit dezelfde basisprincipes van Reflect: de lege ruimte, de eenvoud en de verbeelding. Hij schrijft zelf de teksten.
 
In de periode 2016-2018 sloot Gerard Mulder, een oud kernlid van Reflect, zich bij Gwendolin aan. In de zomer van 2019 heb ik besloten om naar Middelburg te verhuizen. Ik zeg het theater geen vaarwel. Zodra ik mijn nieuwe plek heb gevonden, pak ik de theater weer op. 
Enkele posters Toneelgroep Reflect


                            
          1996                                                    1997 


                         
       1998 - 2002                                                1999 Oedipus - Antigone 


                        
          2001                                                 2003  

                                                     
                           
        2005                                                   2007

                                                       2008                                                 2010